PERSONDATA LOVGIVNINGEN

PERSONDATAPOLITIK
På denne side finder d SMUSHI’a markedsføringssamtykke og privatlivspolitik. Markedsføringssamtykket beder vi dig acceptere i forbindelse med tilmeldning til nyhedsbrev. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi passer på din data, når du besøger vores website, bestiller i vores webshop eller bruger dit kort i vores restauranter.

MARKEDSFØRINGSSAMTYKKE
For at kunne distribuere vores nyhedsbreve, vil SMUSHI ApS bede om følgende informationer fra dig:
- E-mailadresse
- Navn
- Lokation

Vi gemmer dine oplysninger i en database på en beskyttet server. Det er kun SMUSHI’s webansvarlige, der i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere har adgang til dine oplysninger. Vi garanterer, at vi ikke videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder.

Vi sender kun nyhedsbreve ud til de modtagere, som selv har valgt at tilmelde sig nyhedsbrevet, og vi bruger såkaldt ”dobbelt tilmelding”, så andre ikke kan bruge din e-mailadresse. Hvis du har modtaget vores nyhedsbrev uden at have givet os din accept, kan det skyldes, at en person, som du kender, har videresendt det til dig.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan du forvente at modtage 2-6 månedlige nyhedsbreve med e-mail fra SMUSHI. Nyhedsbrevet vil typisk indeholde de seneste tilføjelser til menuen, nyheder, events og konkurrencer inden for SMUSHI's produkter. Ved registrering accepterer du også at modtage opfølgende e-mails efter et køb på SMUSHI.DK og e-mails, der indeholder SMUSHI’s produkter, som du har vist interesse for.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet accepterer du ligeledes, at vi må benytte dine oplysninger til at målrette markedsføring fra SMUSHI til dig på digitale platforme (f.eks. på Facebook). I denne sammenhæng vil dine oplysninger blive delt med eksterne samarbejdspartnere, som håndterer SMUSHI’S digitale annoncering. Disse samarbejdspartnere er indbefattet af en databehandleraftale og dine data vil i denne sammenhæng være beskyttet efter lovens forskrifter. Du vil udelukkende modtage markedsføring fra SMUSHI ApS.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbreve fra os. SMUSHI APS vil opbevare dine personlige informationer, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er det samtykke, du har givet.

PRIVATLIVSPOLITIK

KUNDER HOS SMUSHI APS SAMT BRUGERE AF SMUSHI APS
Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

HVEM VI ER – OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OS

SMUSHI ApS
VEJ
POST NUMMER BY
CVR-nr.: 00 00 00
E-mail: info@Smushi.dk
WEB: SMUSHI.DK

KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
- Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

SLETNING
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er for simple privatkundekøb (via smushi.dk og telefon) sletter vi dine oplysninger efter 1 uge. For andre kundeforhold (catering m.v.) følger vi generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. Oplysninger givet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve og anden markedsføring vil blive opbevaret indtil, du trækker dit samtykke tilbage. Vi sletter disse oplysninger en gang i måneden.

COOKIES
Vi vil gerne tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Derfor anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Dette indsamler ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan indhente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores hjemmeside. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Cookies anvendes således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Vi anvender cookies fra flere forskellige udbydere, som kan give os indblik i, hvilke dele af vores hjemmeside, brugerne besøger. Du kan til enhver tid ændre dit samtykke til cookies i din browser. Du kan også slette cookies i din browser. 
På http://minecookies.org/cookiehandtering/ kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browser-typer.

Bemærk venligst at der vil være dele af smushi.dk, som du kun vil kunne bruge, hvis din browser accepterer cookies. En del af de oplysninger, som SMUSHI indsamler, kan blive offentliggjort, men det vil være i anonymisereret form, f.eks. oplysninger om antallet af besøgende på smushi.dk. Information om vores kunder er en vigtig del af vores forretning, og vi sælger ikke og bytter ikke informationerne med andre.

Her kan du se en liste over, hvilke cookies vi anvender.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder:

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

- Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

-Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

- Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

- Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

- Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger


logo

Ben Websters Vej 146
2450 Købehavn S
+ 45 33 12 11 22
CVR.: 41073896

Danske Bank
Reg. nr.: 3409
Konto nr.:12957203

Ben Websters Vej 146
2450 Købehavn S
+ 45 33 12 11 22
CVR.: 41073896

Danske Bank
Reg. nr.: 3409
Konto nr.:12957203

KUNDESERVICE
+ 45 33 12 11 22
info@smushi.dk
Åben alle hverdage
09.00 til 15.30

KUNDESERVICE
+ 45 33 12 11 22
info@smushi.dk
Åben alle hverdage
09.00 til 15.30

KUNDESERVICE
+ 45 33 12 11 22
info@smushi.dk
Åben alle hverdage
09.00 til 15.30

GENVEJE
Erhvervspartnere
Kundeservice
Vilkår og handelsbetingelser
English
Login

GENVEJE
Erhvervspartnere
Kundeservice
Vilkår og handelsbetingelser
English
Login

1Smiley


SMUSHI
Små smørrebrød
Gaddemadder

SMUSHI
Små smørrebrød
Gaddemadder